Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de icaretoshare community

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die onze pilot website bezoeken of contact met ons hebben. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

  1. Door wie de persoonsgegevens worden verwerkt.
  2. Welke persoonsgegevens wij verwerken.
  3. Met welk doel en op welke grondslag uw persoonsgegevens worden verwerkt.
  4. Met wie wij uw persoonsgegevens delen.
  5. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.
  6. Uw rechten.
  7. Wijzigingen.

Door wie worden de persoonsgegevens verwerkt?
De icaretoshare community krijgt persoonsgegevens van uzelf als bezoeker van deze website wanneer u uw contactgegevens opgeeft of wanneer u ons belt met nummerherkenning aan. Wij verantwoordelijk voor de verwerking daarvan en betrachten daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als u als bezoeker van deze website contact met ons zoekt middels email, dan verzamelen wij uw naam en e-mailadres en als u ons belt, uw naam en telefoonnummer. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op ons verzoek persoonsgegevens verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat we deze gegevens verwerken.

Met welk doel en op welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?
De icaretosharecommunity verwerkt deze persoonsgegevens voor twee doeleinden. Namelijk, het onderhouden van contacten en het verrichten van administratieve handelingen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Niemand, voor de backoffice functies hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard blijven zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Uw rechten
U heeft het recht om de icaretoshare community een verzoek te doen tot inzage, verwijdering en correctie van uw persoonsgegevens. Uw verzoek kunt u richten aan info@icaretoshare.org. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. U kan te alle tijden uw toestemming intrekken.

Wijzigingen
De icaretoshare community kan deze privacyverklaring aanpassen. De nieuwe versie wordt altijd op de website geplaatst.

Vastgesteld op 26 mei 2020

Translate »