ANBI status

ANBI status is een begrip uit de belasting wereld. Als je een gift of legaat geeft aan een instelling met ANBI status dan kan je dat bedrag aftrekken van je inkomstenbelasting. Raadpleeg je belastingadviseur hoe dat voor jou is.

Stichting icaretoshare foundation heeft vanaf 25 november 2021 ANBI status als algemeen nut beogende instelling.

icaretoshare heeft een meerjarenbeleidsplan 2021-2023 en dat kan je lezen, want het is hier geupload http://icaretoshare.org/wp-content/uploads/2021/11/icaretoshare-meerjarenbeleidsplan_2021-2023-v3-1.pdf. Daarin vind je ook het verslag over de voorgaande periode.

In ons beleidsplan kan je lezen dat we 5 dromen hebben, die we willen realiseren:

  1. Mensen die door kanker zijn geraakt gaan hun ervaringsdeskundigheid delen
  2. De geborgenheid van inloophuizen is er ook online, zonder beperking in locatie en tijd
  3. Je bent niet alleen, al ben je ver weg of in een uitzonderlijke situatie
  4. Met jouw informatie wordt een hoogwaardiger bestaan mogelijk gemaakt voor jouzelf en anderen
  5. Informele zorg is bereikbaar voor iedereen

Het stichtingsbestuur bestaat uit Sofie van Londen, Coen Hoencamp en Pat Meghani. Zij worden daarvoor niet betaald. Het RSIN/fiscaal nummer van stichting icaretoshare foundation is 861810107.

De bankrekening van de stichting is NL 70 INGB 0009 5988 50 met BIC INGBNL2A.

Het jaarverslag van 2022 is hier te vinden Jaarverslag stichting icaretoshare foundation 2022 .

Translate »