Over icaretoshare

een gemeenschap van kracht

Hoe pak je de draad weer op?

icaretoshare is een veilige onafhankelijke online gemeenschap, gericht op het steunen van mensen die kanker hebben gehad, hun naasten en mantelzorgers. U kunt er terecht voor hulp bij de nasleep van de behandeling en hulp bij de aanpassingen die u nodig vindt voor een nieuwe toekomst.

Maatschappelijk belang

Iedereen is op een gegeven moment betrokken bij kanker en leven na en met kanker. Er bestaat nog geen online gemeenschap specifiek voor mensen die kanker hebben gehad. De icaretoshare community brengt daar verandering in.

Mist u soms het vangnet dat er nog was tijdens de behandeling?

Nadat u volgens de geldende richtlijnen niet langer de ziekte heeft, stopt bezoek aan oncologen. Ook de andere hulp die rondom oncologie bestaat stopt dan. Voor hulp is men dan aangewezen op de huisarts en elkaar. Speciaal voor deze groep, is er de icaretoshare gemeenschap.

Wij hopen dat ook anderen die betrokken zijn bij kanker iets hebben aan de icaretoshare gemeenschap. Dat zou mooie bijvangst zijn.

Wilt u delen met anderen wat wel en niet werkt voor u?

Er is veel informatie te vinden online en offline over kanker en met name de behandelfase, maar er is minder over het leven erna en het overzicht ontbreekt daarbij. Bij icaretoshare willen we dat overzicht bieden, voor oriëntering en om in contact te komen met producten en professionals, die kunnen helpen bij de heroriëntering.

Wilt u teruggeven aan de wetenschap voor verbetering van hulp?

Uit ons onderzoek en interviews blijkt dat mensen na kanker graag wil bijdragen aan de wetenschap over side effects, adverse events en late effects. Bij icaretoshare willen we die mogelijkheid bieden in een besloten omgeving, op zo'n manier dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor u toestemming heeft gegeven en uw identiteit niet wordt gekoppeld aan uw gegevens.

Wilt u wel eens even overleggen met iemand die het ook heeft gehad?

Tenslotte blijkt dat mensen ook graag online lotgenotencontact hebben, maar een besloten omgeving specifiek voor de postcancer community ontbreekt. Bij icaretoshare willen we die beslotenheid bieden. Kortom de plek waar u veilig en vertrouwd uw verhaal deelt met lotgenoten en waar u anderen steunt of steun zoekt en krijgt.

Getallen

  • Een op de drie mensen krijgt ooit kanker. Jaarlijks komen er rond de 118000 nieuwe kankerpatiënten bij. De prevalentie van kanker neemt toe in de oudere leeftijdsgroep, 90% van de mensen die kanker krijgt, is 50 jaar of ouder.
  • Van die mensen heeft 65% een 5 jaarsoverlevingskans (afhankelijk van het soort kanker). Jaarlijks komen er dus ongeveer 75400 5 jaarsoverlevenden bij.

*bron: KWF

Al deze mensen zijn bezig hun toekomstverwachtingen bij te stellen. Ze hebben te maken met nieuwe hulpvragen. Hun naasten en mantelzorgers zijn er nauw bij betrokken en hun leven verandert ook.

Er zijn veel plekken waar de patiënten terecht kunnen tijdens de behandeling. Na de behandeling valt veel daarvan weg. Mensen zoeken naar houvast. Onze gemeenschap biedt dat.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen, heeft u interessante feedback of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op. Wij horen graag van u!

icaretoshare_logo

Middenweg 14
1217HV Hilversum

06-40563953
info@icaretoshare.org